Navštívte našu novú stránku www.asex.sk

Ako vzniká pleseň?           

Ak máme v stavebnej konštrukcii poruchu, alebo je nesprávne prevedená a povrchová teplota klesne na určitú hodnotu, tak nám vznikne problém. Pleseň ako živý organizmus potrebuje teplo a vlhko. Takže, aby sme sa jej zbavili, musíme odstrániť príčiny a nie len dôsledky.


Viac...

Navštívte našu novú stránku www.asex.sk

Zatepľujete správne?


Meranie termokamerou má využitie všade tam kde prebiehajú termodynamické deje a my chceme mať nad nimi kontrolu.


Viac...

Navštívte našu novú stránku www.asex.sk


Aké sú na domoch najčastejšie nedostatky?   Na takmer každom dome sa dá nájsť množstvo nedostatkov. Mnohé súvisia so zastaranými technologickými postupmi, iné so samotnou realizáciou. Niektoré trendy sa dostávajú do povedomia len veľmi pomaly, ale naopak mnohé nové „predražené“ materiály sa u nás udomácnili akoby boli zázračné.


Viac...
012

Blower door test


Viac...

Stavebné poradenstvo...


Viac...

Meranie termokamerou...


Viac...

Hlavné menu

Kto je online

Máme online 1 hosťa 

Reklama

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Stavebný poradca

Tlačiť PDF

Čo je rosný bod a ako sa určuje?

 

Rosný bod je miesto v konštrukčnej hĺbke steny, kde dochádza k vyzrážaniu sa vzdušnej vlhkosti. Závisí od vnútornej vlhkosti vzduchu, vonkajšej a vnútornej teploty. Vzduch je schopný v sebe niesť určité množstvo vody, závisí to však od jeho teploty. Čím je teplejší, tým dokáže niesť viac vody a naopak. V okamihu, keď jeho teplota klesne na určitú hodnotu a je natoľko nasýtený, že dosiahne 100 % vlhkosť, voda sa začne zrážať. Je to bežný jav, ktorý sa prejavuje ráno formou rosy, alebo v zime srieňom na sklách áut. Je to aj jeden z dôvodov, prečo na niektorých domoch začnú zelenieť steny.

Pri výstavbe a zatepľovaní je veľmi dôležité, aby rosný bod nenastal pred vnútornou parozábranou, prípadne sa snažíme, aby kritické miesto, v ktorom bude najviac kulminovať, nebolo na rozhraní steny a zateplenia, kde je pri súčasnom spôsobe zatepľovania spravidla vzduchová medzera. Určenie a priebeh rosného bodu sa vykonáva matematicko-simulatívne, t. j. podľa navrhnutej konštrukcie sa na základe vlhkosti, zmeny vonkajšej a vnútornej teploty vypočíta priebehový graf vďaka ktorému môžeme optimálne určiť skladbu steny.

Treba si uvedomiť, že vlhkosť v stene zásadne mení jej tepelný odpor, a teda aj spotrebu energií.

 

Ako sa určuje optimálna hrúbka tepelnej izolácie?

 

Podobne ako určenie rosného bodu, tak aj určenie optimálnej izolácie je reč čísel. Pre správne určenie je rozhodujúce aký zdroj vykurovacieho média používate. Či kúrite drevom, uhlím, plynom elektrikou, alebo sa chcete rozhodnúť pre iné alternatívne zdroje, vždy však rozhoduje koľko vás stojí 1 kW energie. Ďalším faktorom je druh a cena použitej tepelnej izolácie. Pri dodatočnom zatepľovaní sa, pravdaže, musí zohľadniť aj cena práce a ďalších materiálov. Po zohľadnení všetkých týchto faktorov sa dá matematicko-simulatívne vypočítať aká hrúbka vami zvolenej izolácie je optimálna z hľadiska nákladov na ďalšiu prevádzku a návratnosť investície. Výsledným produktom takéhoto výpočtu je grafické zobrazenie rôznych hrúbok zateplenia z hľadiska efektivity v priebehu nasledujúcich, napr. 30 rokov.

 Ako stavať ekonomicky

 
Tu sa nachádzate:   stavebnýporadca.sk
| + - | RTL - LTR